محصولات|لیست محصولات

مواردی که میزان سفارش آنها کمتر از 5 تن می باشد بطور خودکار از لیست سفارش شما حذف میگردد
نام قيمت (ريال) میزان سفارش (تن)
ذرت اکراین 10100 تن
ذرت برزیل 11200 تن
گندم خوراکی 0 تن
کنجاله آفتابگردان پودرو تخت قزاق 1 تن
کنجاله کلزا پودرو تخت قزاق 1 تن
جو بندر امام 0 تن
سبوس پرک قزاق 1 تن
کنجاله پنبه پودر ترکمن 0 تن
دانه کتان قهوه ای 1 تن
کنجاله پنبه پودر و پلت قزاق 1 تن
اندوپاور بتا 550000 تن
کنجاله گلرنگ 1 تن