محصولات | کنجاله سویا کلهر

کنجاله سویا
22700ريال
کنجاله سویا برزیل : 0 ريال
کنجاله سویا نابدانه : 22700 ريال
کنجاله سویا آرژانتین : 24600 ريال
کنجاله سویا کلهر : 22700 ريال
کنجاله سویا گنبد : 24600 ريال
کنجاله سویا هند : 0 ريال
کنجاله سویا یگانه خزر : 0 ريال
کنجاله سویا پلت گل سفید البرز : 0 ريال
کنجاله سویا دانه های روغنی خراسان : 22700 ريال
کنجاله سویا فضل نیشابور : 22700 ريال
دارای بهترین کیفیت پروتئینی در بین منابع پروتئینی گیاهی است و با کیفیت مطلوب از کشور هند تامین می شود.


جهت هماهنگی و دریافت آنالیز محصول موجود با شماره  09120385090 تماس حاصل فرمایید.